הרשמה למאגר השידוכים
טופס ההרשמה נשלח אלינו למייל הפרטי בלבד. בשום אופן לא מוצג באתר או ברשת.
גישה לפרטי הכרטיס הינה פרטית ושמורה לשדכנים בלבד.
* מאגר השידוכים שלנו ושל השדכנים השותפים לנו הינו מאגר מהימן ואיכותי ביותר,
כל רישום מלווה בבדיקת זיהוי פרטים אישיים ומהימנותם.
לכן הימנעו מרישום פרט בדוי כלשהו כיון שטופס לא מהימן ימחק מהמאגר ולא יטופל כלל.
הטפסים והפרטים שלכם נשמרים איתנו באופן דיסקרטי ופרטי ללא שום גישה אליהם,
צפיה בפרטיכם תינתן אך ורק למועמדים פוטנציאליים התואמים לפרטייכם, ולשדכנינו בלבד,
השדכנים כולם עברו ראיון אישי מול מחלקת הרישום שלנו וחוייבו על שמירת פרטיות הלקוחות.
|
|
|
|
|
|
|